SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Program Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027

V súvislosti so začatím spracovania aplikačnej dokumentácie k Projektu „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“ v zmysle zákona č. Program Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027, Združenie obcí povodia Wisłoky, informuje o začatí participácie spočívajúcej v informovaní zainteresovaných strán projektu o aktivitách realizovaných v štádiu tvorby koncepcie projektu.

Materiály týkajúce sa procesu participácie možno nájsť na webovej stránke združenia ako vedúceho partnera

https://wisloka.pl/zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-projektu-pozvanka-na-verejne-konzultacie-o-projekte/#


 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30