SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Pamiatky

 Obec Chmeľová nie je bohatá na historické a kultúrne pamiatky. Výnimočnou murovanou stavbou je klasicistický chrám z roku 1827 s dvoma vežami na priečelí a menšou vežičkou s makovicou. Kupola chrámu je vymaľovaná iluzívnou maľbou. Nad vstupom je umietnený dátum 1827. 

  Medzi vzácne chrámové pamiatky patrí oltárny obraz Imaculata z roku 1849, renesančný kalich z roku 1687 /6-listá noha, vázičkový orech, hladká kupa a na nohe dedikačný nápis/, krížik klasicistický kovový z rok 1800 a  renesančný  evanjeliár 

z roku 1670, dosky potiahnuté zamatom výjavom Zvŕtvychvstania Pána.

  V obci ešte stojí objekt starého mlyna. Podľa záznamov v pamätnej knihe mlyn bol od nepamäti majetkom grófa Erdödyho, od ktorého prešlo vlastníctvo kúpou za 2.000 zlatých na statkárov Kláriho a Aldrigena Siegfried. Ďalšími vlastníkmi sa stali gróf Chutko a Andrej Priputen, ktorí celý mlyn zmodernizovali postavením dvoch cilindrov v hodnte 3.700 zlatých. V roku  1926  prebral  mlyn  Jozef  Priputen,  ktorý  ho v roku 1928 zmenšil na jeden cilinder a miesto druhého postavil lúpačku na krupy. Mlyn bol prispôsobený na vodný pohon.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30