SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Cirkev

Podľa ľudového rozprávania a záznamu v pamätnej knihe obce Komloscha prvý chrám bol evanjelický, čo poukazuje na to, že prví obyvatelia obce neboli toho vierovyz- nania ako teraz. Čas vybudovania prvého chrámu a fary nie je známy. Chrám stál neďaleko mlyna, ale určiť presné miesto je obtiažne. Súčasný chrám /cerkov/ začali stavať počas pôsobenia správcu farnosti Andreja Hodobayho v rokoch 1796 - 1823.
Chrám dal postaviť gróf Erdödy, ktorý bol zároveň aj jeho patrónom. Po odkúpení všetkých nehnuteľností a majetku prešlo patrónstvo chrámu na obyvateľov obce Komloscha. Chrám bol dokončený v roku 1827. Nakoľko bol prikrytý drevenými šindľami a nezodpovedal predstavám veriacich, v roku 1905 bol pokrytý plechom. Kupoly boli prikryté plechom v roku 1923.
Nový oltár bol postavený v roku 1927 za peniaze zozbierané a zaslané rodákmi žijúcimi v Amerike. Nakoľko darovaná suma nebola postačujúca, zvyšné peniaze bolo potreb- né doplniť z cerkovnej pokladne. V roku 1927 bol Jozefom Hefejom vynovený interiér chrámu novou maľbou. Počas 1. svetovej vojny v roku 1914 boli chrámové zvony zvesené a odvezené do Maďarska /Uhorska/ na výrobu vojenského materiálu. Nové zvony boli zakúpené až v roku 1922 z peňazí veriacich rodákov žijúcich v Amerike, ktorí na tento účel darovali sumu 22 000 korún. Zvony boli vyrobené v Prešove. Cirkevná matrika bola vedená od roku 1758 a je uložená v archíve Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. Fara bola postavená za pôsobenia správcu farnosti Fedora Hodobaya za sumu 20 000 korún veriacimi obce.
Podľa archívnych záznamov sa dozvedáme mená týchto správcov farnosti:
1. Simeon Zacharijaš ? - 1757
2. Michal Andrejkovič 1757 - 1760
3. Michal Baluďanský 1760 - 1795
5. Andrej Hodobay 1798 - 1823
6. Peter Hvozdovič 1823 - bol administrátorom
7. Štefan Skorodinský 1823 - 1833
8. Alexander Duchnovič 1833 - 1834
9. Jozef Pavlovič 1834 - 1884
10. Ján Šostek 1884 - bol administrátorom
11. Peter Petrašovič 1884 - 1890
12. Augustín Levkanič 1890 - 1910
13. Konštantín Levkanič 1910 - 1911 bol administrátorom
14. Fedor Hodobay 1911 - 1921 /nar. 28.12.1876, vysv.17.3.1901, vysťahoval sa do USA 1931/
15. Vladimír - Ján Bodník 1921 - bol administrátorom
16. Ioann Hricov 1921 - 1950
17. Ján Ondo 1950 - 1969
18. Vasiľ Prokipčák 1969 - 1995
19. Igor Bibko 1995 - 1996
20. Ľubomír Puščák 1996 - 1998 bol administrátorom
21. Štefan Vansáč 1998 - 2004
22. Martin Gergelčík 2004 - 2014
23. Kamil Fech 2014
Náš chrám navštívil a posvätil preosvietený biskup Novák a posvätil aj nové domy postavené po zničení vo vojne. V dňoch 27. - 28. autusta 1934 preosvietený biskup Pavol Gojdič posvätil novoopravený chrám. Pri tejto príležitosti boli za kňazov vysvätení dvaja diakoni: Pavel Spišák a Roman Jankevič. V roku 1975 bola uskutočnená oprava veží /nová konštrukcia a pokrytie medeným plechom/. Kopula bola pokrytá medeným plechom v roku 1977. Vonkajšie opravy sa uskutočnili v rokoch 1968, 1978 a 1991. Cintoríny Najstarší cintorín, teraz už bez stopy, bol na školskom nádvorí, kde sa nachádzal aj starý drevený chrám. Druhý sa nachádzal v miestnej časti za Saričom, ktorý v tom čase bol určený na pochovávanie pravoslávnych veriacich. Tretí sa nachádzal za chrámom, po ktorom už tiež niet ani stopy. Štvrtý sa nachádza pod cestou, kde sú pochovaní miestni duchovní Jozef Pavlovič a Augustín Levkanič. K tomuto cintorínu bol priradený terajší /nad cestou/, na ktorom sa pochováva aj teraz. Na tomto cintoríne sa nachádzajú aj hroby z 1. svetovej vojny, avšak počet mŕtvych a ich mená nie sú známe. V roku 1999 bol na ňom urobený prístupový chodník z betónových tvárnic.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30