SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Informácie

OBEC  CHMEĽOVÁ  -  VÝBER  Z  PONUKY  SLUŽIEB  PRE  VEREJNOSŤ 

 

Rokovacia miestnosť pre podnikateľov a organizácie s využitím internetu, CD a DVD diskov a premietanie

 

Miestnosť osobnej hygieny – sprchovanie a pranie

 

Ubytovanie 2 miestna  a 6 miestna izba so samostanou kúpeľňou, WC a kuchyňkou,  wifi a televízor k dispozícii /aj pre núdzové situácie pri mimoriadnych udalostiach/

 

Využívanie posilovne

 

Využívanie stolnotenisovej miestnosti

 

Využívanie telocvične v Základnej škole Chmeľová

 

Využívanie ihriska pre futbal a volejbal

 

Ponuka odberu varenej stravy 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                       O Z N A M

 

Obec Chmeľová spracovala v zmysle zákona o pohrebníctve evidenciu hrobových miest. Užívanie hrobu vyžaduje označenie hrobu minimálne menom a priezviskom,dátumom narodenia, úmrtia a tieto údaje sú zároveň zápísané do tzv. plánu pohrebiska kontrolovaného certifikovaným správcom. Hrobové miesta bez zjavného označenia a udržiavania budú posudzované ako prázdne a ponúknuté na nové pochovávanie.

 

Preto Vás žiadame označiť svoje hroby  týmto spôsobom a zároveň oznámiť túto povinnosť  príbuzným žijúcim mimo našej obce.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30