SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Urbariát obce Chmeľová

Základné informácie

Urbariát obce Chmeľová, pozemkové spoločenstvo
Chmeľová 164,086 33 Zborov
IČO:31990886
DIČ:2020625676
Číslo účtu:
Kontakt: Peter ŠURKALA, Ľudovíta Štúra 1064/38, predseda urbariátu Zapísaný na Obvod. lesnom úrade v Bardejove pod č. R – 0025 /BJ e-mail: silvatikasro@gmail.com

 

Výbor urbariátu

DEMJANIČ Ivan
GREŇO Pavol
MICHALČIN Peter
ŠTARK Marián

 

Dozorná rada

PROKIPČÁK Ivan
KRUŠKOVÁ Dana
PaedDr. HAVRIŠ Stanislav

 

  

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30