SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 7.12.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
5.4.2024
Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok 2/2024
Číslo Dodatok 2/2024
Zmluvná strana 1 Obec Chmeľová
Zmluvná strana 1 IČO 00322075
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum uzavretia 4.4.2024
Dátum zverejnenia 5.4.2024
Uzatvoril Radovan Prokipčák
5.4.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 7/2024
Číslo 7/2024
Zmluvná strana 1 Obec Chmeľová
Zmluvná strana 1 IČO 00322075
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
Dátum uzavretia 4.4.2024
Dátum zverejnenia 5.4.2024
Uzatvoril Radovan Prokipčák
3.4.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 3240841
Číslo 3240841
Zmluvná strana 1 Obec Chmeľová
Zmluvná strana 1 IČO 00322075
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Cena 3 000€
Dátum uzavretia 26.3.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
Uzatvoril Radovan Prokipčák
19.3.2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
Obec Chmeľová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 MUDr. Jaroslav Petrišin a MUDr. Miroslava Petrišinová
Zmluvná strana 2 Obec Chmeľová
Zmluvná strana 2 IČO 00322075
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena
Dátum uzavretia 18.3.2024
Dátum zverejnenia 19.3.2024
15.3.2024
ZMLUVA MT FORESTRY s.r.o.
MT FORESTRY s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec CHMEĽOVÁ
Zmluvná strana 1 IČO 00322075
Zmluvná strana 2 MT FORESTRY s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55849962
Názov ZMLUVA MT FORESTRY s.r.o.
Predmet ZMLUVA MT FORESTRY s.r.o.
Dátum uzavretia 29.2.2024
Dátum zverejnenia 15.3.2024
Dátum účinnosti 29.2.2024
Dátum ukončenia 30.6.2024
7.3.2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20207732
Číslo RA-SNCA/20207732
Zmluvná strana 1 Obec Chmefová
Zmluvná strana 1 IČO 00322075
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Dátum zverejnenia 7.3.2024
Uzatvoril Radovan Prokipčák
7.3.2024
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných doveryhodných služieb
Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby
Detail zmluvy 2595/2024
Číslo 2595/2024
Zmluvná strana 1 Obec Chmerová
Zmluvná strana 1 IČO 00322075
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných doveryhodných služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných doveryhodných služieb
Dátum zverejnenia 7.3.2024
Uzatvoril Radovan Prokipčák, starosta
13.2.2024
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 55/2024
Číslo 55/2024
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum zverejnenia 13.2.2024
7.12.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o zmluve o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 7.12.2023
6.12.2023
Zmluva č. 231334 08U03
Environmentálny fond
Detail zmluvy 2023/28
Číslo 2023/28
Zmluvná strana 2 Environmentálny fond
Zmluvná strana 2 IČO 30796491
Názov Zmluva č. 231334 08U03
Predmet Zmluva č. 231334 08U03
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 6.12.2023
27.11.2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024
Mesto Bardejov
Detail zmluvy 2023/26
Číslo 2023/26
Zmluvná strana 2 Mesto Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 00321842
Názov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024
Predmet Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024
Dátum uzavretia 10.11.2023
Dátum zverejnenia 27.11.2023
27.11.2023
DOHODA č. 23/34/010/53
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Detail zmluvy 2023/27
Číslo 2023/27
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov DOHODA č. 23/34/010/53
Predmet DOHODA č. 23/34/010/53
Dátum uzavretia 24.11.2023
Dátum zverejnenia 27.11.2023
14.11.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladia s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 2023/25
Číslo 2023/25
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladia s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladia s odpadmi
Dátum uzavretia 10.11.2023
Dátum zverejnenia 14.11.2023
13.11.2023
Zmluva o audítorskej činnosti
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
Detail zmluvy 2023/24
Číslo 2023/24
Zmluvná strana 2 EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 43787304
Názov Zmluva o audítorskej činnosti
Predmet Zmluva o audítorskej činnosti
Dátum uzavretia 27.10.2023
Dátum zverejnenia 13.11.2023
8.11.2023
Kúpna zmluva
Jozef Pavúk, rod. Pavúk, Mária Pavúková, rod. Juristová
Detail zmluvy 2023/23
Číslo 2023/23
Zmluvná strana 2 Jozef Pavúk, rod. Pavúk, Mária Pavúková, rod. Juristová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Dátum zverejnenia 8.11.2023
31.10.2023
Kúpna zmluv - č. 2023/22
MK TRAKTOR s.r.o.
Detail zmluvy 2023/22
Číslo 2023/22
Zmluvná strana 2 MK TRAKTOR s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46887717
Názov Kúpna zmluv - č. 2023/22
Predmet Kúpna zmluv - č. 2023/22
Dátum uzavretia 30.10.2023
Dátum zverejnenia 31.10.2023
25.10.2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Ing. Polák Jozef
Detail zmluvy 25/10/2023/2
Číslo 25/10/2023/2
Zmluvná strana 2 Ing. Polák Jozef
Názov Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Predmet Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Dátum uzavretia 24.10.2023
Dátum zverejnenia 25.10.2023
25.10.2023
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 25/10/2023/1
Číslo 25/10/2023/1
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum zverejnenia 25.10.2023
25.10.2023
Zmluva o dielo
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 25/10/2023
Číslo 25/10/2023
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 25.10.2023
5.10.2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2023
Mária Močošková
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 2 Mária Močošková
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2023
Predmet Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2023
Dátum uzavretia 14.9.2023
Dátum zverejnenia 5.10.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30